Get Adobe Flash player
 


 

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 3.231.229.89

1

0

1

1511
1598
3109
7504
10613
10613

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด..แจ้ง ร.ร.บ้านกาหนั๊วะ/ร.ร.บ้านตันหยงลิมอ/ร.ร.บ้านบองอ/ร.ร.บ้านลาไม/ร.ร.บ้านทำนบ/ร.ร.บ้านดุซงยอ/ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา/ร.ร.บ้านมะรือโบออก/ร.ร.บ้านตาโงะ ..ขอให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมครูแดร์ พร้อมหลักฐานประกอบการเบิกค่าตอบแทน..ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. หากไม่ได้ดำเนินการและไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนฯ ขอให้จัดทำหนังสือ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส..ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ส่งมายังกลุ่มส่งเสริม ภายในวันที่ 16 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. เช่นกัน..เพื่อนำเรียน ผวจ.นราธิวาสทราบและประกอบการนำส่งเงินคืนคลังจังหวัด .. โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ตามหลักเกณฑ์การย้าย ว.24) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  <<ไฟล์แนบ>>

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประกาศข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


แบบฟอร์มต่างๆ

1.  แบบรายงานไปราชการ

2.  แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร 7223

3.  แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005

4. แบบฟอร์มค่ารักษา 7131

5. ใบสำคัญติดใบเสร็จ

6. รายละเอียดค่าเช่าบ้าน

7.  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ต้องมีหนังสือส่ง)

8.  ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ  (ต้องมีหนังสือส่ง)

9.  แบบการขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (สามารถส่ง My Office ได้)

10. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยื่นด้วยตนเอง)

11. ยกเว้นทหาร  (ต้องมีหนังสือส่ง)

12. ลาประกอบพิธีฮัจย์  (ต้องมีหนังสือส่ง)

13. แบบฟอร์มการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (7-12)

ผู้อำนวยการ.สพป.นธ.3

นายนิพัฒน์ มณี


รอง ผอ.สพป.นธ.3

Facebook Fanpage

สำรวจความพึงพอใจกลุ่มงาน

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
 

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารประกอบการประชุมแผนฯ