Get Adobe Flash player
 


 

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

693
1830
4465
4465
4465

ภาพกิจกรรม สพป.นราธิวาส เขต ๓ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์...การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการครุภัณฑ์ (Shoping List) โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ด่วนที่สุด...ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นส โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ตามหลักเกณฑ์การย้าย ว.24) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป <<คลิ๊กเพื่อดาว์นโหลด>> 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  <<ไฟล์แนบ>>

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ประกาศข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด


แบบฟอร์มต่างๆ

1.  แบบรายงานไปราชการ

2.  แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร 7223

3.  แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน 6005

4. แบบฟอร์มค่ารักษา 7131

5. ใบสำคัญติดใบเสร็จ

6. รายละเอียดค่าเช่าบ้าน

7.  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ (ต้องมีหนังสือส่ง)

8.  ขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ  (ต้องมีหนังสือส่ง)

9.  แบบการขอใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล (สามารถส่ง My Office ได้)

10. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ยื่นด้วยตนเอง)

11. ยกเว้นทหาร  (ต้องมีหนังสือส่ง)

12. ลาประกอบพิธีฮัจย์  (ต้องมีหนังสือส่ง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (7-12)

ผู้อำนวยการ.สพป.นธ.3

นายนิพัฒน์ มณี


รอง ผอ.สพป.นธ.3

Fackbook Fanpage

สำรวจความพึงพอใจกลุ่มงาน

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
 

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

Hot Links !