Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.239.51.78

1

0

1

1102
1598
2700
9566
13292
13292

นายณัทกร แก้วประชุม
ประธานกรรมการ

นางสุธิภรณ์ ขนอม
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายมะสุขรี ซีเดะ
กรรมการที่เป็นผู้เทนผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานของเอกชน
นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแวอารง แวสะมะแอ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมูรนี กัลยากาญจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาหามะ ปูเตะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิยอ บาฮา
กรรมการและเลขานุการ