Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

1008
1248
7476
5382
20756
3654
24410
นายนิพัฒน์ มณี
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

นายสมหมาย เจ๊ะแว
ผอ.ร.ร.บ้านจะแนะ
นางยามีละ สาและ
ผอ.ร.ร.บ้านตือกอ
นายอารีย์ อามิง
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านละหาร

นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
ผอ.ร.ร.บ้านปารี
นางดุจเดือน บินซา
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอกรอส
นางฮาลีเม๊าะ อิสาเฮาะ
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านยะออ

นายรำรี สะมารา
ผอ.ร.ร.บ้านดุซงยอ
นายมะนุ๊ ดือเระ
ผอ.ร.ร.บ้านแมะแซ
นายมาหามะซายูตี ลีกี
ผอ.ร.ร.บ้านรือเปาะ

นายเพาซี ขาลี
ผอ.ร.ร.บ้านริแง
นายศักดา กัลยากาญจน์
ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊ะบือแต
นายกอเร็น เกษม
ผอ.ร.ร.บ้านกาแย

นายเจะสุไลมัน บาแม
ผอ.ร.ร.บ้านน้ำหอม
นายบัณฑิต สาและ
ผอ.ร.ร.ผดุงมาตร
นายอิสมาแอ อีแต
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำวน

นายมุสตอฟา มะอูเซ็ง
ผอ.ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง
นายสถาพร บรรลือพืช
รักษาการ ผอ.ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา
นายมูฮัมมัดตัลมีซัม อาบู
รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอร์โซ