Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

963
1248
7431
5382
20711
3654
24365
นายนิพัฒน์ มณี
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

นายอุสมาน สะมะแอ
ผอ.ร.ร.บ้านยานิง
นายวสันต์ สาและอาแร
ผอ.ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง
นายแวอารง แวสะมะแอ
ผอ.ร.ร.บ้านโคก

น.ส.สุธิภรณ์ ขนอม
ผอ.ร.ร.บ้านบาโงดุดุง
นายประสพ เบ็ญนาวี
ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ
นายอาลี อาแวบือซา
ผอ.ร.ร.บ้านบูกิต

นายสุดิน มานิ
ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์
นายมูฮำมัดรอมลี สาและ
ผอ.ร.ร.บ้านบาตาปาเซ
นายมุสตอปา ยะโก๊ะ
ผอ.ร.ร.บ้านบำรุงวิทย์

นายอานูวา อาบ๊ะ
ผอ.ร.ร.บ้านเจาะเกาะ
นายอภินันต์ เอกธนานนท์
ผอ.ร.ร.บ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128
นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต
ผอ.ร.ร.บ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199

นายกูดอรอแม ยูโซะ
ผอ.ร.ร.บ้านจูโวะ
นางสาวสอบารียะห์ อุสมาน
รักษาการ ผอ.ร.ร.ราชพัฒนา
นายอับดุลการิม เปาะอาแซ
รักษาการ ผอ.ร.ร.ราชประสงค์

นายซากี สะมะแอ
ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ