Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.156.51.193

1

0

1

1010
1248
7478
5382
20758
3654
24412
นายนิพัฒน์ มณี
ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

นายบุญช่วย เพ็ชรมณี
ประธานศูนย์เครือข่ายมะรือโบตก
นายสะมะแอน วรรณาการ
ประธานศูนย์เครือข่ายกาลิซา
นายบัญญัติ แทนหนู
ประธานศูนย์เครือข่ายตันหยงมัส

นายธนู นววิวรรธน์
ประธานศูนย์เครือข่ายตันหยงลิมอ
นายชัยโรจน์ แวอูเซ็ง
ประธานศูนย์เครือข่ายบาโงสะโต
นายสมพร สุมาลี
ประธานศูนย์เครือข่ายบองอ

นางวรรณะ เนตรไมตรี
ประธานศูนย์เครือข่ายเฉลิม
นายอับดุลรอเปอ สะอุดี
ประธานศูนย์เครือข่ายกาลิซาจะแนะ-ช้างเผือก
นายรำรี สะมารา
ประธานศูนย์เครือข่ายดุซงยอ-ผดุงมาตร

นายแวอารง แวสะมะแอ
ประธานศูนย์เครือข่ายจวบ
นายอานูวา อาบ๊ะ
ประธานศูนย์เครือข่ายบูกิต
นายมะหะมะรูขอเล หะยีอาแต
ประธานศูนย์เครือข่ายมะรือโบออก