Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.119.26

1

0

1

1324
1324
11883
28382
15530
43912

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.
น.ส.นงลักษณ์ หวังสุข
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายลุกมาณ์ ดือราอิง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.จุไร บุญเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางยูไนดะ หัสมานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางวาสนา สุขสบาย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรี มารุต มณีโชติ
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายอัลดุลเล๊าะ วาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดร พ่วงพี
พนักงานบริการ
นายธีรชัย ทิตพุฒ
พนักงานบริการ

นายบุญเลิศ หะยีเจ๊ะแน
พนักงานบริการ
นายอาหามัด เย๊ะ
พนักงานบริการ
นายพิพัฒน์ ดอเลาะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายมามะรอซือรี มะดือราแว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายรอซลัน ดอนิแม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวศศิธร กลางแท่น
พนักงานราชการ