Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

308
1425
6127
8480
23680
14617
38297
นายลุกมาณ์ ดือราอิง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

น.ส.จุไร บุญเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
น.ส.โฉมศรี กาญจนถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางยูไนดะ หัสมานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางวาสนา สุขสบาย
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวดวงจันทร์ ดำหวัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรี มารุต มณีโชติ
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

นายอัลดุลเล๊าะ วาลี
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดร พ่วงพี
พนักงานบริการ
นายธีรชัย ทิตพุฒ
พนักงานบริการ

นางสาวศศิธร กลางแท่น
พนักงานราชการ
นางสาวตอยีบะห์ เถาะ
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านตะโละ ช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3
นางสาวปทิตตา นพรัตน์จินดา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอาหามัด เย๊ะ
พนักงานบริการ
นายพิพัฒน์ ดอเลาะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายมาหามะบีดี เซ็ง
พนักงานบริการ

นายกิตติศักดิ์ หน่อแก้ว
พนักงานบริการ
นายมามะรอซือรี มะดือราแว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายรอซลัน ดอนิแม
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายภคพล เส้งสีแดง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสมศักดิ์ ขานโบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายบุญเลิศ หะยีเจ๊ะแน
พนักงานบริการ

นายนันทวุธ ยอดแก้ว
พนักงานบริการ
นางสาวภัทราวรรณ แซ่ลือ
พนักงานบริการ
นางมาซีเต๊าห์ ดอเลาะ
พนักงานบริการ

นางสาวฮายาตี มะรง
พนักงานบริการ
นายสุรเชษฐ์ สีนุ้ย
พนักงานขับรถยนต์