Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.38.114

1

0

1

1257
2161
7766
10922
26305
16054
42359
นางอรนงค์ หมื่นเพชร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.เกษณี สาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
น.ส.จิตรา มุกดาห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายฐิติพงค์ เพ็ชร์รัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเล๊าะ มานะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
น.ส.สุบัยด๊ะ ปูเต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
น.ส.โนรียะห์ ชีวโรจน์
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านบ่อทอง ช่วยราชการ

น.ส.ซูไรนี หะยีหามะ
ลูกจ้างชั่วคราว