Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.91.16.95

1

0

1

232
232
10388
17692
17692

นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางศรีประภา เติมสังข์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางรูซรีนา ปาแนแจกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัตการ
น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ
ศึกษานิเทศก์
นายนิยอ แอบาฮา
ศึกษานิเทศก์

นางพินีภรณ์ หงษ์สามารถ
ครู ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู มาช่วยราชการ
น.ส.เจนจิรา หมวดคง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางอนิตา โต๊ะตาหยง
พนักงานราชการ

น.ส.อาอิด๊ะ ตีรี
ลูกจ้างชั่วคราว
นางมาตีฮะห์ ภูมิบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว