Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.231.247.139

1

0

1

356
1425
6175
8480
23728
14617
38345
นายนิยอ บาฮา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางรูซรีนา ปาแนแจกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศรีประภา เติมสังข์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

น.ส.เจนจิรา หมวดคง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาธิตา สุขจันทร์
ครูผู้สอน ร.ร.บ้านบ่อทอง ช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3
นางอนิตา โต๊ะตาหยง
พนักงานราชการ

น.ส.อาอิด๊ะ  มอลอ
พนักงานราชการ