Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.38.114

1

0

1

1256
2161
7765
10922
26304
16054
42358
นายพุฒิพงศ์ อนรรฆพรรณ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ

นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายนิยอ บาฮา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรูซรีนา ปาแนแจกะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศรีประภา เติมสังข์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ
ศึกษานิเทศก์
นางพินีภรณ์ หงษ์สามารถ
ครู ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู มาช่วยราชการ

น.ส.เจนจิรา หมวดคง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางอนิตา โต๊ะตาหยง
พนักงานราชการ
น.ส.อาอิด๊ะ  มอลอ
พนักงานราชการ

นางมาตีฮะห์ ภูมิบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว