Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.226.25.74

1

0

1

738
1562
5143
9674
18423
18423

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยจะทำการทดสอบขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 8.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 2 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00น. พี่กุ้ง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 2 ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล)
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 9:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดนราธิวาส
วันที่​ 26 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กชายมูฮะหมัดฮัยกา บือซา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนและทำความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 ท่าน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 24 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์