Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.229.76.193

1

0

1

990
2921
9975
12271
25109
25109

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และน.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาเด็ง และโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของโรงเรียน ในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่พักนอน ในเรื่องของการสอนการบ้าน การอ่านหนังสือของนักเรียน ความเป็นระเบียบของหอพักนอนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
วันที่​ 13 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 10 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพูดคุยพบปะคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไอร์โซ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โดยมี นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม พร้อมกันนี้มีครูโรงเรียนบ้านตาโงะ เข้าร่วมอบรมด้วย 2 ท่าน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายเจะสุไลมัน บาแม ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นายบัณฑิต สาและ ผอ.รร.ผดุงมาตร และ นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และ คณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand ๔.๐ โดย ยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณสวนวันครู 62 อาคาร สพฐ 1 กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทีมงานจัดนิทรรศการมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 เรื่อง ผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กรทรวงศึกษาธิการ และประชุมข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไอร์โซ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของ โรงเรียนในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่พักนอน ในเรื่องของการสอนการบ้าน การอ่านหนังสือของนักเรียน ความเป็นระเบียบของหอพักนักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
วันที่​ 7 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอระแงะ โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน มีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ภาพจาก : ปทิตตา นพรัตน์จินดา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส