Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1033
1033
1033
1033

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:30น. ประชุมธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 8 กรกฎาคม ​2562 เวลา 8.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม มอบหมายจาก นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านกาลิซา,บ้านกาหนั๊วะและบ้านกาเด็ง โดยได้จัดชุดกิ๊ปเชตของใช้ในครัวเรือนมอบให้ เป็นกำลังใจกับ นักเรียน
วันที่​ 8 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสังฆสิทธิพิทักษ์ (เจ กิตฺติวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆสิทธาราม โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล ณ เมรุชั่วคราววัดสังฆสิทธาราม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 8:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลระแงะ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ละหมาดฮายัต และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
วันที่​ 5 กรกฎาคม ​2562 นายเจริญ บุญชะนะ ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุม Coaching Team ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.สงขลา เขต 1 ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 1
วันที่​ 4 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 3 กรกฎาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต