Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

564
1310
9075
13161
26973
26973

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายเกรียงไกร ศักระพันธ์ุ ประธานกรรมการสหกรห์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่างวิสาหกิจชุมชนพริกแกงครูสุดใจ กับวิสาหกิจสถานศึกษาและโรงเรียนขยายผลตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ ”ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน” โดยมีพล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง โดยมีนางสาวสุธิภรณ์ ขนอม ผอ.ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง กล่าวให้การต้อนรับ
วันที่​ 21 กุมภาพันธ์​ ​ 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน โดยการปฏิบัติงาน ต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง.ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 20 กุมภาพันธ์​ ​ 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกาลิซา ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (กียามุลลัย) ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม มีใจเมตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์ สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมดำเนินการไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านกาลิซา มา ณ ที่ด้วย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอระแงะ เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน ทั้งนี้ นายณัทกร แก้วประชุม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พูดคุยพบปะให้กำลังใจแก่นักกีฬา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 อีกด้วย โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 11 มีนาคม 2562 ณ สมานฟุตบอลโรงเรียนตันหยงมัส จ.นราธิวาส
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพูดคุยกับบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน โดยการปฏิบัติงานต้องมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผน สพป. นราธิวาส เขต 3