Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

674
1448
5838
10653
16491
16491

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:15น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:45น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมจัดทำข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:30น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมส่ง นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมง ครู ช่วยราชการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านมะรือตก ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้มีความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป
วันที่​ 23 พฤษภาคม ​2562 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ และสอบถาม ปัญหาการใช้งานระบบสำนักงานไร้เอกสาร นอกจากนี้ได้มอบสิ่งของสำหรับละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นิเดร์หะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการจัด การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านลาไม โดยมี นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านลาไม และคณะครู ให้การตอนรับ ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนต้องเข้าใจกระบวนการว่าต้องการให้เด็กรู้อะไร และจัดเตรียมกระบวนการหรือกำหนด ขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม โดยอาจไม่ต้องเน้นทฤษฏีมากนัก แล้วมาเน้นที่จะปฏิบัติมากขึ้น และให้เด็ก มีบทบาท ในการนำเสนอแนวคิดของตัวเองมากขึ้น
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานจริง ประเภทสถานศึกษากลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ โดยมีนางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ เป็นประธานกรรมการ นายเดชรัฐ สิมศีรี และนางสาวกัลยาภัสร์ ธนะภัทร์จิรากุล เป็นกรรมการ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ผู้แทนผู้อำนวยโรงพยาบาลจะแนะ สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชมรมโรงเรียน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายต่างอำเภอ เครือข่ายต่างจังหวัด ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง และแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ ผลการดำเนินงานของชมรมของโรงเรียนผดุงมาตร
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2562 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารราชการ จากห้องคอนเฟอเร้น สพฐ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 22 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น.-13.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานจริง ประเภทสถานศึกษากลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ โดยมีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ นานอำเภอเจาะไอร้อง และหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ผอ.สช. ผอ.กศน. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต กำนันตำบลบูกิต เครือข่ายชมรมโรงเรียน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายต่างอำเภอ เครือข่ายต่างจังหวัด ผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้อง แกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม ภาพจาก : รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต