Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

670
1448
5834
10653
16487
16487

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการอบรมการจัดการเรียน การสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2562 เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Back To School และรับทราบข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 15 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบูกิต ซึ่งได้รับรายงานจากโรงเรียน แจ้งว่าประสบภัยพิบัติธรรมชาติ เกิดลมกระโชกแรง ประกอบกับฝนตกหนัก ทำให้หลังคาอาคารเรียนได้รับความเสียหาย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และน.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกาเด็ง และโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของโรงเรียน ในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่พักนอน ในเรื่องของการสอนการบ้าน การอ่านหนังสือของนักเรียน ความเป็นระเบียบของหอพักนอนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
วันที่​ 13 พฤษภาคม ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่​ 10 พฤษภาคม ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพูดคุยพบปะคณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไอร์โซ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โดยมี นางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม พร้อมกันนี้มีครูโรงเรียนบ้านตาโงะ เข้าร่วมอบรมด้วย 2 ท่าน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายเจะสุไลมัน บาแม ผอ.รร.บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นายบัณฑิต สาและ ผอ.รร.ผดุงมาตร และ นายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และ คณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand ๔.๐ โดย ยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณสวนวันครู 62 อาคาร สพฐ 1 กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณทีมงานจัดนิทรรศการมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 เรื่อง ผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กรทรวงศึกษาธิการ และประชุมข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ. จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต