Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.4.196

1

0

1

98
1935
7305
13161
25203
25203

วันที่​ 24 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรายงานการจัดทำแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการรายงาน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันที่​ 23 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 9.00น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดโครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมการวางแผนการรับนักเรียน และการ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์” โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอสพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ มีครูและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเข้ารวมประชุม 85 คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 
วันที่​ 22 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 7:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติ หน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นปฏิบัติภารกิจ เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกรทบจากสถานณ์การความไม่สงบ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอระแงะ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจุไรบุญเลี้ยง และนางมัณฑนา แก่นจันทน์ ลงพื้นโรงเรียนบ้านตือกอ เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะ และ ให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ได้รับผลกรทบจากสถานณ์การ ความไม่สงบ และติดตามความเสียหายจากเหตุปะทะปิดล้อมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านตือกอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่​ 21 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่19 มกราคม 2562 เวลา 8:30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา โดยแบ่งสายเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การสอบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น และระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีสนามสอบ จำนวน 8 สนาม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และคณะทำงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรณงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมดำเนินการรณรงค์การจัดการขยะ และแนวการจัดทำคลิป VDO ความยาว ไม่เกิน 3-5นาที ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3