Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.91.157.213

1

0

1

532
1310
9043
13161
26941
26941

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายอับดุลรอเปอ สะอุดี ผอ.ร.ร.บ้านจะแนะ กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่โรงเรียน บ้านแกแม เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งกำชับให้ครูและเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
วันที่​ 18 มกราคม 2562บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00น. นายณัทกร แก้วประทุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว MOE CUP ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ ร่วมส่งนางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี ลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่​ 17 มกราคม 2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 ของอำเภอระแงะ ณ หอประชุมโรงเรียนตันหยงมัส
วันที่​ 16 มกราคม 2562 นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมต้อนรับนายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3