Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.92.28.84

1

0

1

656
1448
5820
10653
16473
16473

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในการจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ขอขอบคุณ นายเจะสุไลมัน บาแม ผอ.ร.ร. บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ และคณะครู ที่เป็นตัวแทนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศจิตอาสาประจำโรงเรียน ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร/บรรยายพิเศษ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมี ข้าราชการครูจากโรงเรียนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1, 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 390 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 27 เมษายน 2562 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศจิตอาสาประจำโรงเรียน ตามโครงการจัดการเรียนรู้วิธีการ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด/บรรยายพิเศษ ในรุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 27 – 29 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีข้าราชการครูจากโรงเรียนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2 และ3 เข้ารับการพัฒนา ทั้งสิ้น 390 คน
วันที่​ 26 เมษายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางอรนงค์ หมื่นเพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ และนางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ โครงการสายฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แระจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา -|-ขอขอบภาพจาก : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1 -|-
วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 8.00น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 และเจ้าหน้าที่ สพป.นราธิวาส เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 เพื่อรับทราบข้อราชการและข่าวสาร จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
วันที่​ 24 เมษายน ​2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษตามอัธยาศัย - สมาคมสานฝันการศึกษา ชายแดนใต้ ในการพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิด มีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาตใต้ หัวหน้าส่วนราชการ และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ในสถานศึกษา โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษ ของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานและ บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงาน และมีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จำนวน 616 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 154 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. จำนวน 50 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 840 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่​ 22 เมษายน ​2562 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต