Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

602
1362
1964
8441
12877
12877


วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต ๓ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัตการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายประกอบ ทองดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต ๑ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๓