Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

626
1362
1988
8441
12901
12901


วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00น นายบุญสม นะมาเส ผอ.รร.บ้านแกแม รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน ภายใต้โครงการ “ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2” รุ่นที่ 1 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสภาพิสย์ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส