Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

635
1362
1997
8441
12910
12910


วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รุ่นที่ 2 มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา