Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.38.114

1

0

1

1311
2161
7820
10922
26359
16054
42413


วันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 รุ่นที่ 2 มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ณ ห้องประชุมวลัย โรงแรมหาดใหญ่รามา