Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

657
1362
2019
8441
12932
12932


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต ๓ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ "พวกเราขอประกาศเจตานารมณ์" จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสนับสุนการสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ณ สพป.นราธิวาส เขต ๓