Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.196.38.114

1

0

1

1307
2161
7816
10922
26355
16054
42409


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต ๓