Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

567
1362
1929
8441
12842
12842


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกครูเกษียณอายุราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต ๓