Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

300
300
300
300


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อม รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1, 2 และรักษาการ สพม.15 นราธิวาส เข้าพบนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับนโยบายและรับฟังแนวทางการบริหารงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวกับรักษาการทุกเขตว่า ขอให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานบุคคล ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักการภารโรง ทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในหน้าที่ของตนเอง หากทุกคนมีขวัญกำลังใจ มีความรักในงานที่ทำ ผู้บริหารโรงเรียนดี ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องครูหรือชุมชนมาร้องเรียน ครูดีมีความรักเด็ก มีความรับผิดชอบก็ไม่ต้องห่วงเด็กนักเรียน นอกจากนี้ได้ฝากให้รักษาการทุกเขต ชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจกับการประสานงานบูรณาการกับฝ่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเพื่อนครูทุกคน