Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.134.104

1

0

1

587
1079
5092
11095
27044
14795
41839

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) รายการ ติดตั้งขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ผระปา และงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3