Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.198.119.26

1

0

1

1280
1280
11883
28338
15530
43868

Feeds

กรุณาสร้างไดเรกทอรี่แคชที่เขียนทับได้.


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียนดี มีความประพฤติดี หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 2,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3