Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.205.211.87

1

0

1

109
1688
6389
11301
30967
30967


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียนดี มีความประพฤติดี หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 2,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3