Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

















ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ










ข้อมูลสารสนเทศ











ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด




คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.160.153.233

1

0

1

925
925
9340
22842
22842



วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดนัย เส้งสีแดง รองผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปีการศึกษา 2560 ให้นักเรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียนดี มีความประพฤติดี หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 2,000 บาท เพื่อไปใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3