Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

72
1117
1189
12276
16328
16328


วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดโครงการสร้างกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมร่วมต้านการทุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การเพื่อโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3