Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.236.145.124

1

0

1

1243
1672
2915
10769
16745
16745


วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหานสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นการมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปรงระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจักการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3