Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.226.25.74

1

0

1

782
1562
5187
9674
18467
18467


วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.รร.ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมทางไกล ณ ห้อง Conference สพป.นราธิวาส เขต ๓ ซึ่งสพฐ.มีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมการปฏิบัติในการรับนักเรียนพักนอนที่จะรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน