Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

















ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ










ข้อมูลสารสนเทศ











ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด




คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.205.211.87

1

0

1

93
1688
6373
11301
30951
30951


วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 9.00น นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส