Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

942
942
10772
14775
14775


วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอสพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป. นราธิวาส 3 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการส่งเสริม อาชีพประชาชนตามพระราชดำริ ห้องสมุดการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร-ห้องครัว ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน โครงการเพาะชำบอนสี และสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือแต