Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

1687
1687
11485
14841
29264
44105วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ แนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3