Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

919
919
10772
14752
14752


วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 9.00น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำวน ในกิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.3 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับชาติ และโรงเรียนบ้านมะรือโบตก ในกิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ได้รับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับชาติ มาแสดงให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับชมและรับฟัง ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3