Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

131
1117
1248
12276
16387
16387


วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป๋็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดชั้นเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.2561 (3 ปีบริบูรณ์) โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 โรง ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3