Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

147
1117
1264
12276
16403
16403


วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30น. นายดนัย เส้งสีแดง รองผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ ITA Online ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่ทุกเขต จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตามแบบฟอร์มที่ สพฐ.กำหนดผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25-27 เมษายน 2561 นี้ ณ ห้องผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3