Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

75
1117
1192
12276
16331
16331


วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00น นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมประชุมโครงการคืนรอยยิ้มให้น้องๆชายแดนใต้ โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก และให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ ในภาคใต้ดำเนินโครงการ “คืนรอยยิ้มให้น้องๆชายแดนใต้” มาตั้งแต่ พ.ศ.2552 โดยได้ระดมทุนจากสาธารณชนมาช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางมูลนิธิได้ติดตามการใช้เงินทุนการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3