Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.88.156.58

1

0

1

88
1117
1205
12276
16344
16344


วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00น นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และ โลกทัศน์ ในแบบต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3