Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.182.112

1

0

1

1447
1891
6720
13161
24618
24618


วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม รุ่นที่ 1 (อำเภอระแงะ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3