Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.161.100.24

1

0

1

564
1362
1926
8441
12839
12839


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดค่ายผู้นำยุวชนด้านคุณธรรม รุ่นที่ 2 (อำเภอจะแนะ-อำเภอเจาะไอร้อง) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3