Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.236.246.85

1

0

1

384
1319
5891
3061
8952
8952


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรอื่นทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปกำหนดใหม่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3