Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

294
294
294
294


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ สพป.นราธิวาส เขต 3