Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.55.253

1

0

1

1218
1218
7779
8997
8997


วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเสริมทักษะชีวิต “พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด” ปี พ.ศ.2561 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส