Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

711
1830
4483
4483
4483


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดไปจนถึงบริบททางสังคมของยุคอนาคต เพราะความเป็นจริง เรากำลังก้าวไปใกล้กับอนาคตมากขึ้นทุกที การปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาที่จึงเป็นการเตรียมพร้อม เพื่อรองรับโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างจากโลกศตวรรษที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้นายดนัย เส้งสีแดง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3