Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

720
1830
4492
4492
4492


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการนำแนวทางคู่มือการบริหารจัดการกองทุนเพื่ออาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนไปใช้ ณ โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3