Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.201.102

1

0

1

330
330
330
330


วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญจำเป็นของโรงเรียนในการขอสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3