Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.55.253

1

0

1

1309
1309
7779
9088
9088


วันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลในเบื้องต้นโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.นราธิวาส เขต 3 (คูปองครู) ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ และ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง