Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

















ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ










ข้อมูลสารสนเทศ











ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด




คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

831
1830
4603
4603
4603


วันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลในเบื้องต้นโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.นราธิวาส เขต 3 (คูปองครู) ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ และ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง