Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.55.253

1

0

1

1219
1219
7779
8998
8998


วันที่ 26 สิงหาคม 2561 สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมระแงะ ให้กับผู้บริหารและคณะครู รร. ปลายทาง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและนำ NewDLTV ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับรร. ขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู หรือครูไม่ตรงเอก ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูรร. ขนาดเล็กทั้ง 17 รร. และรร.DLTVเดิมที่ให้ความสนใจสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน