Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

721
1830
4493
4493
4493


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งเป็นการสร้างความความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานดีเด่น กิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนที่สมควรได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนต่อไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3