Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

















ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ










ข้อมูลสารสนเทศ











ติดต่อ ร.ร.ในสังกัด




คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

832
1830
4604
4604
4604


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3เป็นประธานประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบท สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้กำหนดการกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 นี้