Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.166.133.84

1

0

1

1013
1013
10772
14846
14846


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3เป็นประธานประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบท สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนไป ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ได้กำหนดการกิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 นี้