Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

794
1830
4566
4566
4566


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก และ e-bidding ให้กับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายดนัย เส้งสีแดง รักษาราชการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2561 ณ สวนอาหารริมน้ำ จ.นราธิวาส โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุรีรัตน์ โลณะปาลวงศ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนายดานียาน คลังข้อง นักวิชากรคลังปฏิบัติ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม