Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.90.207.89

1

0

1

833
1830
4605
4605
4605


วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9:30น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง.ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โครงการประจำที่ สพป. จะต้องดำเนินการ และโครงการอื่นๆ ที่เห็นว่าต้องการจำเป็น ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3