Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 34.229.76.193

1

0

1

1051
2921
10036
12271
25170
25170


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9:00น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการรายงานระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 75 โรง มีความรู้ ความเข้าใจ มีการดำเนินการและรายงานผลตามกำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3